Obchodní podmínky
Czech Fashion Jewellery

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Prodávajícím je společnost VK komplet s.r.o. Jetelová 382/7, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ 25042882  zapsáno dne 20. října 1998 s.z. C 14491 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu bižuterie přímo z Vašeho domova, kde můžete šperky nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin,závazné potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo stornovat objednávku bižuterie z našeho obchodu www.czechfashionjewellery.eu  bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky  bižuterie jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky šperků z našeho obchodu  je zákazník povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu  bižuterie "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním bižuterie došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava bižuterie a podobně. V případě, že nebylo v původní objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky šperků bude po zrušení položky (položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné za dodání bižuterie do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno.

5) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.
V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat zákazníka. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení (99 Kč). Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

V případě, že zákazník neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou:

platba bezhotovostní – poštovné a balné 49,- 
dobírka +50,- Kč (celkem poštovné a balné 99,-)

Při posílání na dobírku do zahraničí (Slovensko) mohou být uplatněny dodatečné náklady za doručení ze strany doručující společnosti (Slovenská pošta) - ověřte prosím ceníky za jejich služby. 

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta do 7 až 14 pracovní dnů balíkem České pošty. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat bez zbytečného odkladu.

8) VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zákazník má právo do 14 dnů vrátit zboží v nepoškozeném a funkčním stavu.

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem na naši adresu. Vrácené zboží nesmí být zaslané na dobírku. Náklady spojené s výměnou a vrácením zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne  převzetí  reklamovaného zboží naší firmou.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, a to zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Kontakty: +420608145467, +420724967191

Hovorné na kontaktní telefonní čísla je účtováno dle ceníku Vašeho operátora

Zákony a předpisy:
-         Občanský zákoník. č. 89I2012 sb. 
-         zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů